Ochrana oznamovatelů

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém.
Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete na https://app.whispero.eu/f/i1zufs8r2r2bfqrj